Traditional

祗役駱口,因與王質夫同遊秋山,偶題三韻

石擁百泉合,雲破千峰開。
平生煙霞侶,此地重徘徊。
今日勤王意,一半為山來。

Simplified

祗役骆口,因与王质夫同游秋山,偶题三韵

石拥百泉合,云破千峰开。
平生烟霞侣,此地重徘徊。
今日勤王意,一半为山来。

Pronunciation

zhī yì luò kǒu , yīn yǔ wáng zhì fū tóng yóu qiū shān , ǒu tí sān yùn

shí yōng bǎi quán hé , yún pò qiān fēng kāi 。
píng shēng yān xiá lǚ , cǐ dì zhòng pái huái 。
jīn rì qín wáng yì , yī bàn wéi shān lái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.