Traditional

秋山

久病曠心賞,今朝一登山。
山秋雲物冷,稱我清羸顏。
白石臥可枕,青蘿行可攀。
意中如有得,盡日不欲還。
人生無幾何,如寄天地間。
心有千載憂,身無一日閑。
何時解塵網,此地來掩關。

Simplified

秋山

久病旷心赏,今朝一登山。
山秋云物冷,称我清羸颜。
白石卧可枕,青萝行可攀。
意中如有得,尽日不欲还。
人生无几何,如寄天地间。
心有千载忧,身无一日闲。
何时解尘网,此地来掩关。

Pronounciation

qiū shān

jiǔ bìng kuàng xīn shǎng , jīn zhāo yī dēng shān 。
shān qiū yún wù lěng , chēng wǒ qīng léi yán 。
bái shí wò kě zhěn , qīng luó xíng kě pān 。
yì zhōng rú yǒu dé , jìn rì bù yù huán 。
rén shēng wú jī hé , rú jì tiān dì jiān 。
xīn yǒu qiān zài yōu , shēn wú yī rì xián 。
hé shí jiě chén wǎng , cǐ dì lái yǎn guān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.