Traditional

竹裏館

獨坐幽篁裏,彈琴復長嘯。
深林人不知,明月來相照。

Simplified

竹里馆

独坐幽篁里,弹琴复长啸。
深林人不知,明月来相照。

Pronunciation

zhú lǐ guǎn

dú zuò yōu huáng lǐ , dàn qín fù cháng xiào 。
shēn lín rén bù zhī , míng yuè lái xiāng zhào 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.