Traditional

舟中夕望

船掠湖堤不入城,葛巾羽扇試春行。
女墻迤邐橫輕靄,佛閣崢嶸倚晚晴。
樹冒藤花堆故繡,風吹鶯語送新聲。
細思造物何由報,遣作閑人過此生。

Simplified

舟中夕望

船掠湖堤不入城,葛巾羽扇试春行。
女墙迤逦横轻霭,佛阁峥嵘倚晚晴。
树冒藤花堆故绣,风吹莺语送新声。
细思造物何由报,遣作闲人过此生。

Pronunciation

zhōu zhōng xī wàng

chuán l nǚ qiáng yǐ lǐ héng qīng ǎi , fó gé zhēng róng yǐ wǎn qíng 。
shù mào téng huā duī gù xiù , fēng chuī yīng yǔ sòng xīn shēng 。
xì sī zào wù hé yóu bào , qiǎn zuò xián rén guò cǐ shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.