Traditional

蕭寺偃松

淒淒百卉病,亭亭雙松迥。
直上古寺深,橫拂秋殿冷。
輕響入龜目,片陰棲鶴頂。
山中多好樹,可憐無比並。

Simplified

萧寺偃松

凄凄百卉病,亭亭双松迥。
直上古寺深,横拂秋殿冷。
轻响入龟目,片阴栖鹤顶。
山中多好树,可怜无比并。

Pronunciation

xiāo sì yǎn sōng

qī qī bǎi huì bìng , tíng tíng shuāng sōng jiǒng 。
zhí shàng gǔ sì shēn , héng fú qiū diàn lěng 。
qīng xiǎng rù guī mù , piàn yīn qī hè dǐng 。
shān zhōng duō hǎo shù , kě lián wú bǐ bìng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.