Traditional

薄醉遣懷

局蹐蝸廬迮,蕭條鶴發新。
途窮貧入夢,身老病欺人。
帶索忘三組,羹藜牴八珍。
蓬窗一杯酒,自覺膽輪囷。

Simplified

薄醉遣怀

局蹐蜗庐迮,萧条鹤发新。
途穷贫入梦,身老病欺人。
带索忘三组,羹藜抵八珍。
蓬窗一杯酒,自觉胆轮囷。

Pronunciation

báo zuì qiǎn huái

jú jí wō lú zé , xiāo tiáo hè fā xīn 。
tú qióng pín rù mèng , shēn lǎo bìng qī rén 。
dài suǒ wàng sān zǔ , gēng lí dǐ bā zhēn 。
péng chuāng yī bēi jiǔ , zì jué dǎn lún qūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.