Traditional

記東村父老言

原上一縷雲,水面數點雨。
夾衣己覺冷,秋令遽如許!
行行適東村,父老可共語。
披衣出迎客,芋栗旋烹煮。
自言家近郊,生不識官府,甚愛問孝書,請學公勿拒。
我亦為欣然,開卷發端緒,講說雖淺近,於子或有補。
耕荒兩黃犢,庇身一茅宇,勉讀庶人章,淳風可還古。

Simplified

记东村父老言

原上一缕云,水面数点雨。
夹衣己觉冷,秋令遽如许!
行行适东村,父老可共语。
披衣出迎客,芋栗旋烹煮。
自言家近郊,生不识官府,甚爱问孝书,请学公勿拒。
我亦为欣然,开卷发端绪,讲说虽浅近,於子或有补。
耕荒两黄犊,庇身一茅宇,勉读庶人章,淳风可还古。

Pronunciation

jì dōng cūn fù lǎo yán

yuán shàng yī lǚ yún , shuǐ miàn shù diǎn yǔ 。
jiā yī jǐ jué lěng , qiū líng jù rú xǔ !
xíng xíng shì dōng cūn , fù lǎo kě gòng yǔ 。
pī yī chū yíng kè , yù lì xuán pēng zhǔ 。
zì yán jiā jìn jiāo , shēng bù shí guān fǔ , shèn ài wèn xiào shū , qǐng xué gōng wù jù 。
wǒ yì wéi xīn rán , kāi juàn fā duān xù , jiǎng shuō suī qiǎn jìn , yū zǐ huò yǒu bǔ 。
gēng huāng liǎng huáng dú , bì shēn yī máo yǔ , miǎn dú shù rén zhāng , chún fēng kě huán gǔ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.