Traditional

讀史

自古功名亦偶諧,胸中要使浩無涯。
可憐赫赫丹陽尹,數顆檳榔尚系懷。

Simplified

读史

自古功名亦偶谐,胸中要使浩无涯。
可怜赫赫丹阳尹,数颗槟榔尚系怀。

Pronunciation

dú shǐ

zì gǔ gōng míng yì ǒu xié , xiōng zhōng yào shǐ hào wú yá 。
kě lián hè hè dān yáng yǐn , shù kē bīn láng shàng xì huái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.