Traditional

赴李少府莊失路

君家南郭白雲連,正待情人弄石泉。
月照煙花迷客路,蒼蒼何處是伊川。

Simplified

赴李少府庄失路

君家南郭白云连,正待情人弄石泉。
月照烟花迷客路,苍苍何处是伊川。

Pronunciation

fù lǐ shǎo fǔ zhuāng shī lù

jūn jiā nán guō bái yún lián , zhèng dài qíng rén nòng shí quán 。
yuè zhào yān huā mí kè lù , cāng cāng hé chǔ shì yī chuān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.