Traditional

踏雲行 三十首 贈曹仙、甘仙、張仙同居煙

兩縣三仙,一心同處。
遁相傳授玄玄語。
水雲溪畔樂逍遙,煙霞洞裏忘思慮。
煉汞烹鉛,調龍引虎。
靜中結正三田主。
功成跨鶴去朝元初大羅

Simplified

踏云行 三十首 赠曹仙、甘仙、张仙同居烟

两县三仙,一心同处。
遁相传授玄玄语。
水云溪畔乐逍遥,烟霞洞里忘思虑。
炼汞烹铅,调龙引虎。
静中结正三田主。
功成跨鹤去朝元初大罗

Pronounciation

tà yún xíng sān shí shǒu zèng cáo xiān b gān xiān b zhāng xiān tóng jū yān

liǎng xiàn sān xiān , yī xīn tóng chǔ 。
dùn xiāng chuán shòu xuán xuán yǔ 。
shuǐ yún xī pàn lè xiāo yáo , yān xiá dòng lǐ wàng sī lǜ 。
liàn gǒng pēng qiān , diào lóng yǐn hǔ 。
jìng zhōng jié zhèng sān tián zhǔ 。
gōng chéng kuà hè qù zhāo yuán chū dà luó

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.