Traditional

過紫霞蘭若

我愛此山頭,及此三登歷。
紫霞舊精舍,寥落空泉石。
朝市日喧隘,雲林長悄寂。
猶存住寺僧,肯有歸山客?

Simplified

过紫霞兰若

我爱此山头,及此三登历。
紫霞旧精舍,寥落空泉石。
朝市日喧隘,云林长悄寂。
犹存住寺僧,肯有归山客?

Pronunciation

guò zǐ xiá lán ruò

wǒ ài cǐ shān tóu , jí cǐ sān dēng lì 。
zǐ xiá jiù jīng shè , liáo luò kōng quán shí 。
zhāo shì rì xuān ài , yún lín cháng qiǎo jì 。
yóu cún zhù sì sēng , kěn yǒu guī shān kè ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.