Traditional

送普門上人(一作皇甫曾詩,題下有還陽羨三

花宮難久別,道者憶千燈。
殘雪入林路,深山歸寺僧。
日光依嫩草,泉響滴春冰。
何用求方便,看心是一乘。

Simplified

送普门上人(一作皇甫曾诗,题下有还阳羡三

花宫难久别,道者忆千灯。
残雪入林路,深山归寺僧。
日光依嫩草,泉响滴春冰。
何用求方便,看心是一乘。

Pronunciation

sòng pǔ mén shàng rén ( yī zuò huáng fǔ zēng shī , tí xià yǒu huán yáng xiàn sān

huā gōng nán jiǔ bié , dào zhě yì qiān dēng 。
cán xuě rù lín lù , shēn shān guī sì sēng 。
rì guāng yī nèn cǎo , quán xiǎng dī chūn bīng 。
hé yòng qiú fāng biàn , kàn xīn shì yī chéng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.