Traditional

醉歸

夜分飲散酒家壚,歸路迢迢月滿湖。
小豎竊言翁未醉,入門猶記露菖蒲。

Simplified

醉归

夜分饮散酒家垆,归路迢迢月满湖。
小竖窃言翁未醉,入门犹记露菖蒲。

Pronunciation

zuì guī

yè fēn yǐn sàn jiǔ jiā lú , guī lù tiáo tiáo yuè mǎn hú 。
xiǎo shù qiè yán wēng wèi zuì , rù mén yóu jì lù chāng pú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.