Traditional

題住久香學使《花間補讀圖》(二首)

黃鶴樓前玉笛吹,梅花如雪駐襜帷。
燃藜獨理丹鉛業,門下何人借一鴟。


西風分手短長亭,水蓼紅疏荇葉青。
何日名山同展卷,書生還許竈觚聽。

Simplified

题住久香学使《花间补读图》(二首)

黄鹤楼前玉笛吹,梅花如雪驻襜帷。
燃藜独理丹铅业,门下何人借一鸱。

西风分手短长亭,水蓼红疏荇叶青。
何日名山同展卷,书生还许灶觚听。

Pronunciation

tí zhù jiǔ xiāng xué shǐ < huā jiān bǔ dú tú >( èr shǒu )

huáng hè lóu qián yù dí chuī , méi huā rú xuě zhù chān wéi 。
rán lí dú lǐ dān qiān yè , mén xià hé rén jiè yī chī 。


xī fēng fēn shǒu duǎn cháng tíng , shuǐ liǎo hóng shū xìng yè qīng 。
hé rì míng shān tóng zhǎn juàn , shū shēng huán xǔ zào gū tīng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.