Traditional

題齋壁

閉門無事不勝閑,心境超然一室寬。
香岫火深生細靄,硯池風過起微瀾。
睡余但欲依書幾,坐久還思弄釣竿。
擾擾平生成底事?
鏡湖歸隱老黃冠。

Simplified

题斋壁

闭门无事不胜闲,心境超然一室宽。
香岫火深生细霭,砚池风过起微澜。
睡余但欲依书几,坐久还思弄钓竿。
扰扰平生成底事?
镜湖归隐老黄冠。

Pronunciation

tí zhāi bì

bì mén wú shì bù shèng xián , xīn jìng chāo rán yī shì kuān 。
xiāng xiù huǒ shēn shēng xì ǎi , yàn chí fēng guò qǐ wēi lán 。
shuì yú dàn yù yī shū jī , zuò jiǔ huán sī nòng diào gān 。
rǎo rǎo píng shēng chéng dǐ shì ?
jìng hú guī yǐn lǎo huáng guān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.