Traditional

題贈田辨之琴姬

流水隨弦滑,清風入指寒。
坐中有狂客,莫近繡簾彈。

Simplified

题赠田辨之琴姬

流水随弦滑,清风入指寒。
坐中有狂客,莫近绣帘弹。

Pronounciation

tí zèng tián biàn zhī qín jī

liú shuǐ suí xián huá , qīng fēng rù zhǐ hán 。
zuò zhōng yǒu kuáng kè , mò jìn xiù lián dàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.