Traditional

齊梁晴雲

緩逐煙波起,如妒柳綿飄。
故臨飛閣度,欲入回陂銷。
縈歌憐畫扇,敞景弄柔條。
更奈天南位,牛渚宿殘宵。

Simplified

齐梁晴云

缓逐烟波起,如妒柳绵飘。
故临飞阁度,欲入回陂销。
萦歌怜画扇,敞景弄柔条。
更奈天南位,牛渚宿残宵。

Pronunciation

qí liáng qíng yún

huǎn zhú yān bō qǐ , rú dù liǔ mián piāo 。
gù lín fēi gé dù , yù rù huí bēi xiāo 。
yíng gē lián huà shàn , chǎng jǐng nòng róu tiáo 。
gēng nài tiān nán wèi , niú zhǔ sù cán xiāo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.