Traditional

山居偶作

趨名逐利身,終日走風塵。
還到水邊宅,卻為山下人。
僧教開竹戶,客許戴紗巾。
且喜琴書在,蘇生未厭貧。

Simplified

山居偶作

趋名逐利身,终日走风尘。
还到水边宅,却为山下人。
僧教开竹户,客许戴纱巾。
且喜琴书在,苏生未厌贫。

Pronunciation

shān jū ǒu zuò

qū míng zhú lì shēn , zhōng rì zǒu fēng chén 。
huán dào shuǐ biān zhái , què wéi shān xià rén 。
sēng jiào kāi zhú hù , kè xǔ dài shā jīn 。
qiě xǐ qín shū zài , sū shēng wèi yàn pín 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.