Traditional

放魚(武昌作)

金錢贖得免刀痕,聞道禽魚亦感恩。
好去長江千萬裏,不須辛苦上龍門。

Simplified

放鱼(武昌作)

金钱赎得免刀痕,闻道禽鱼亦感恩。
好去长江千万里,不须辛苦上龙门。

Pronunciation

fàng yú ( wǔ chāng zuò )

jīn qián shú dé miǎn dāo hén , wén dào qín yú yì gǎn ēn 。
hǎo qù cháng jiāng qiān wàn lǐ , bù xū xīn kǔ shàng lóng mén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.

Comments

Frank Watson's picture

Poetic Translation
 
 
Literal Character
 
Release Fish (Military Good Work)
 
Gold money buy obtain spare knife scar,
Hear path birds fish also feel kindness.
Good depart long river thousand ten-thousand inside,
Not have bitter go-up dragon gate.
 
 
Literal Word
 
Release Fish (Wuchang Written)
 
Money ransom get exempt knife scar,
Hear path birds fish and feel thankful.
Bon Voyage! Yangtze River countless miles,
Not must with-much-toil go-up-to Longmen.
 
* Wuchang is a district in Wuhan City, Hubei Province, at the intersection of the Yangtze & Han Rivers.
* Longmen is a county in Huizhou, Guandong, southern China.

Report SPAM