Traditional

邊將

三千護塞兒,獨自滯邊陲。
老向二毛見,秋從一葉知。
地寒鄉思苦,天暮角聲悲。
卻被交親笑,封侯未有期。

Simplified

边将

三千护塞儿,独自滞边陲。
老向二毛见,秋从一叶知。
地寒乡思苦,天暮角声悲。
却被交亲笑,封侯未有期。

Pronunciation

biān jiāng

sān qiān hù sāi ér , dú zì zhì biān chuí 。
lǎo xiàng èr máo jiàn , qiū cóng yī yè zhī 。
dì hán xiāng sī kǔ , tiān mù jiǎo shēng bēi 。
què bèi jiāo qīn xiào , fēng hóu wèi yǒu qī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.