Traditional

送友人江行之廬山肄業

蜀國初開棹,廬峰擬拾螢。
獸皮裁褥暖,蓮葉制衣馨。
楚水秋來碧,巫山雨後青。
莫教銜鳳詔,三度到中庭。

Simplified

送友人江行之庐山肄业

蜀国初开棹,庐峰拟拾萤。
兽皮裁褥暖,莲叶制衣馨。
楚水秋来碧,巫山雨后青。
莫教衔凤诏,三度到中庭。

Pronunciation

sòng yǒu rén jiāng xíng zhī lú shān yì yè

shǔ guó chū kāi zhào , lú fēng nǐ shí yíng 。
shòu pí cái rù nuǎn , lián yè zhì yī xīn 。
chǔ shuǐ qiū lái bì , wū shān yǔ hòu qīng 。
mò jiào xián fèng zhào , sān dù dào zhōng tíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.