Traditional

題楊山人隱居

深山道者家,門戶帶煙霞。
綠綴沿巖草,紅飄落水花。
半庭栽小樹,一徑掃平沙。
往往溪邊坐,持竿到日斜。

Simplified

题杨山人隐居

深山道者家,门户带烟霞。
绿缀沿岩草,红飘落水花。
半庭栽小树,一径扫平沙。
往往溪边坐,持竿到日斜。

Pronunciation

tí yáng shān rén yǐn jū

shēn shān dào zhě jiā , mén hù dài yān xiá 。
lǜ zhuì yán yán cǎo , hóng piāo luò shuǐ huā 。
bàn tíng zāi xiǎo shù , yī jìng sǎo píng shā 。
wǎng wǎng xī biān zuò , chí gān dào rì xié 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.