NOWY ŚWIAT

obiecujesz mi świat
w którym nie będzie chorób
ani blizn na mym ciele
nie będzie więcej łez
ani zrezygnowania

nie będziemy się złościć
że ubito kolejne cielę
testowano na królikach
utopiono szczeniaki
a żółw zdechł
zaplątany w plastik

pozbierasz gwiazdy
będziemy jeść tylko lody
pić szampana
a w nieprzespane noce
będziemy jak z plasteliny
lepić się na nowo

Translation:

NEW WORLD

you’re promising a world
without diseases
or scars on my body
with no more tears
no giving up

we won’t get angry
that another calf was slaughtered
rabbits were tested on
puppies drowned
and a turtle died
entangled in plastic

you’ll collect the stars
we’ll only eat ice–cream
drink champagne
and on sleepless nights
we’ll be like plasticine
moulding each other anew

First published in The Poet Magazine