ZIELONA WODA

to boisko czeka na nowego mistrza 
jeśli tylko ten mężczyzna przesunie się z pasa 3 
leży na świeżo ściętej trawie 
linie nowo pomalowane 
równie wymierzone 
jak w basenie 

zajmuje prawy pas
ale kilka metrów w lewo
a znajdzie się na środkowym
nawet się nie ściga
nie patrzy wstecz
ani nie oddycha

jego walizka unosi się obok
pisarz z rękopisem
zatrzymany między ścieżkami
nie mogąc się ruszyć
jak postać z powieści
której jeszcze nie skończył

Translation:

GREEN WATER

this pitch awaits a new champion
if only this man moves from lane 3
he’s lying on freshly cut grass
lines newly painted
equally measured
like in a swimming pool

he takes the right–hand lane
but a couple of yards to the left
and he’ll be in the middle one
he’s not even racing
not looking back
or taking a breath

his suitcase floats beside him
a writer with a manuscript
caught between paths
unable to move
like a character in the novel
he hasn’t finished yet

(Response to the Image by Martin Reisch)
First published in Visual Verse, Germany

Translated from Polish by the author Agnieszka Filipek