Traditional

一壺歌

長安市上醉春風,亂插繁花滿帽紅。
看盡人間興廢事,不曾富貴不曾窮。

Simplified

一壶歌

长安市上醉春风,乱插繁花满帽红。
看尽人间兴废事,不曾富贵不曾穷。

Pronunciation

yī hú gē

cháng ān shì shàng zuì chūn fēng , luàn chā fán huā mǎn mào hóng 。
kàn jìn rén jiān xīng fèi shì , bù zēng fù guì bù zēng qióng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.