Traditional

一病四十日天氣遂寒感懷有賦

幽人病起鬢毛殘,硤口樓臺九月寒。
暮角又催孤夢斷,早霜初染一林丹。
鄉閭乖隔知誰健?
懷抱淒涼用底寬?
麯米春香雖可醉,瀼西新橘尚余酸,

Simplified

一病四十日天气遂寒感怀有赋

幽人病起鬓毛残,硖口楼台九月寒。
暮角又催孤梦断,早霜初染一林丹。
乡闾乖隔知谁健?
怀抱凄凉用底宽?
麴米春香虽可醉,瀼西新橘尚余酸,

Pronunciation

yī bìng sì shí rì tiān qì suì hán gǎn huái yǒu fù

yōu rén bìng qǐ bìn máo cán , xiá kǒu lóu tái jiǔ yuè hán 。
mù jiǎo yòu cuī gū mèng duàn , zǎo shuāng chū rǎn yī lín dān 。
xiāng lǘ guāi gé zhī shuí jiàn ?
huái bào qī liáng yòng dǐ kuān ?
qū mǐ chūn xiāng suī kě zuì , ráng xī xīn jú shàng yú suān ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.