Traditional

丈亭遇老人長眉及肩欲就之語忽已張帆吹笛而

颯颯長眉綠覆肩,欲推壽數意茫然。
若非楚國庚寅歲,定是堯時丙子年。
銅笛一聲驚宿鷺,蒲帆數幅破晴煙。
遙知乘醉江湖去,黃鶴樓頭又放顛。

Simplified

丈亭遇老人长眉及肩欲就之语忽已张帆吹笛而

飒飒长眉绿覆肩,欲推寿数意茫然。
若非楚国庚寅岁,定是尧时丙子年。
铜笛一声惊宿鹭,蒲帆数幅破晴烟。
遥知乘醉江湖去,黄鹤楼头又放颠。

Pronunciation

zhàng tíng yù lǎo rén cháng méi jí jiān yù jiù zhī yǔ hū yǐ zhāng fān chuī dí ér

sà sà cháng méi lǜ fù jiān , yù tuī shòu shù yì máng rán 。
ruò fēi chǔ guó gēng yín suì , dìng shì yáo shí bǐng zǐ nián 。
tóng dí yī shēng jīng sù lù , pú fān shù fú pò qíng yān 。
yáo zhī chéng zuì jiāng hú qù , huáng hè lóu tóu yòu fàng diān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.