Traditional

三堂東湖作

滿塘秋水碧泓澄,十畝菱花晚鏡清。
景動新橋橫螮蝀,岸鋪芳草睡。
蟾投夜魄當湖落,嶽倒秋蓮入浪生。
何處最添詩客興,黃昏煙雨亂蛙聲。

Simplified

三堂东湖作

满塘秋水碧泓澄,十亩菱花晚镜清。
景动新桥横螮蝀,岸铺芳草睡。
蟾投夜魄当湖落,岳倒秋莲入浪生。
何处最添诗客兴,黄昏烟雨乱蛙声。

Pronunciation

sān táng dōng hú zuò

mǎn táng qiū shuǐ bì hóng chéng , shí mǔ líng huā wǎn jìng qīng 。
jǐng dòng xīn qiáo héng dì dōng , àn pū fāng cǎo shuì 。
chán tóu yè pò dāng hú luò , yuè dǎo qiū lián rù làng shēng 。
hé chǔ zuì tiān shī kè xīng , huáng hūn yān yǔ luàn wā shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.