Traditional

三月三日義興李明府後亭泛舟(一作劉長卿詩

江南煙景復如何,聞道新亭更可過。
處處藝蘭春浦綠,萋萋藉草遠山多。
壺觴須就陶彭澤,時俗猶傳晉永和。
更使輕橈徐轉去,微風落日水增波。

Simplified

三月三日义兴李明府后亭泛舟(一作刘长卿诗

江南烟景复如何,闻道新亭更可过。
处处艺兰春浦绿,萋萋藉草远山多。
壶觞须就陶彭泽,时俗犹传晋永和。
更使轻桡徐转去,微风落日水增波。

Pronunciation

sān yuè sān rì yì xīng lǐ míng fǔ hòu tíng fàn zhōu ( yī zuò liú cháng qīng shī

jiāng nán yān jǐng fù rú hé , wén dào xīn tíng gēng kě guò 。
chǔ chǔ yì lán chūn pǔ lǜ , qī qī jiè cǎo yuǎn shān duō 。
hú shāng xū jiù táo péng zé , shí sú yóu chuán jìn yǒng hé 。
gēng shǐ qīng ráo xú zhuǎn qù , wēi fēng luò rì shuǐ zēng bō 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.