Traditional

三月三日定昆池奉和蕭令得潭字韻

暮春三月日重三,春水桃花滿禊潭。
廣樂逶迤天上下,仙舟搖衍鏡中酣。

Simplified

三月三日定昆池奉和萧令得潭字韵

暮春三月日重三,春水桃花满禊潭。
广乐逶迤天上下,仙舟摇衍镜中酣。

Pronunciation

sān yuè sān rì dìng kūn chí fèng hé xiāo líng dé tán zì yùn

mù chūn sān yuè rì zhòng sān , chūn shuǐ táo huā mǎn xì tán 。
guǎng lè wēi yǐ tiān shàng xià , xiān zhōu yáo yǎn jìng zhōng hān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.