Traditional

三月三日憶微之

良時光景長虛擲,壯歲風情已暗銷。
忽憶同為校書日,每年同醉是今朝。

Simplified

三月三日忆微之

良时光景长虚掷,壮岁风情已暗销。
忽忆同为校书日,每年同醉是今朝。

Pronunciation

sān yuè sān rì yì wēi zhī

liáng shí guāng jǐng cháng xū zhì , zhuàng suì fēng qíng yǐ àn xiāo 。
hū yì tóng wéi xiào shū rì , měi nián tóng zuì shì jīn zhāo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.