Traditional

三月十一日郊行

到處人家可乞漿,槐陰巷陌午風涼。
水陂漫漫新秧綠,山壟離離大麥黃。
父子力耕春漸老,婦姑共績夜猶長。
堯民擊壤雖難繼,芹美懷君未敢忘。

Simplified

三月十一日郊行

到处人家可乞浆,槐阴巷陌午风凉。
水陂漫漫新秧绿,山垄离离大麦黄。
父子力耕春渐老,妇姑共绩夜犹长。
尧民击壤虽难继,芹美怀君未敢忘。

Pronunciation

sān yuè shí yī rì jiāo xíng

dào chǔ rén jiā kě qǐ jiāng , huái yīn xiàng mò wǔ fēng liáng 。
shuǐ bēi màn màn xīn yāng lǜ , shān lǒng lí lí dà mài huáng 。
fù zǐ lì gēng chūn jiàn lǎo , fù gū gòng jì yè yóu cháng 。
yáo mín jī rǎng suī nán jì , qín měi huái jūn wèi gǎn wàng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.