Traditional

上谷送客遊江湖

莫嘆迢遞分,何殊咫尺別。
江樓到夜登,還見南臺月。

Simplified

上谷送客游江湖

莫叹迢递分,何殊咫尺别。
江楼到夜登,还见南台月。

Pronounciation

shàng gǔ sòng kè yóu jiāng hú

mò tàn tiáo dì fēn , hé shū zhǐ chǐ bié 。
jiāng lóu dào yè dēng , huán jiàn nán tái yuè 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.