Traditional

上陽白發人-湣怨曠也

上陽人,紅顏闇老白發新。
綠衣監使守宮門,一閉上陽多少春。
玄宗末歲初選入,入時十六今六十。
同時采擇百餘人,零落年深殘此身。
憶昔吞悲別親族,扶入車中不教哭。
皆雲入內便承恩,臉似芙蓉胸似玉。
未容君王得見面,已被楊妃遙側目。
妒令潛配上陽宮,一生遂向空房宿。
宿空房,秋夜長,夜長無寐天不明。
耿耿殘燈背壁影,蕭蕭暗雨打窗聲。
春日遲,日遲獨坐天難暮。
宮鶯百囀愁厭聞,梁燕雙棲老休妒。
鶯歸燕去長悄然,春往秋來不記年。
唯向深宮望明月,東西四五百回圓。
今日宮中年最老,大家遙賜尚書號。
小頭鞋履窄衣裳,青黛點眉眉細長。
外人不見見應笑,天寶末年時世妝。
上陽人,苦最多。
少亦苦,老亦苦,少苦老苦兩如何。
君不見昔時呂向美人賦,又不見今日上陽白發歌。

Simplified

上阳白发人-愍怨旷也

上阳人,红颜闇老白发新。
绿衣监使守宫门,一闭上阳多少春。
玄宗末岁初选入,入时十六今六十。
同时采择百馀人,零落年深残此身。
忆昔吞悲别亲族,扶入车中不教哭。
皆云入内便承恩,脸似芙蓉胸似玉。
未容君王得见面,已被杨妃遥侧目。
妒令潜配上阳宫,一生遂向空房宿。
宿空房,秋夜长,夜长无寐天不明。
耿耿残灯背壁影,萧萧暗雨打窗声。
春日迟,日迟独坐天难暮。
宫莺百啭愁厌闻,梁燕双栖老休妒。
莺归燕去长悄然,春往秋来不记年。
唯向深宫望明月,东西四五百回圆。
今日宫中年最老,大家遥赐尚书号。
小头鞋履窄衣裳,青黛点眉眉细长。
外人不见见应笑,天宝末年时世妆。
上阳人,苦最多。
少亦苦,老亦苦,少苦老苦两如何。
君不见昔时吕向美人赋,又不见今日上阳白发歌。

Pronunciation

shàng yáng bái fā rén í mǐn yuàn kuàng yě

shàng yáng rén , hóng yán àn lǎo bái fā xīn 。
lǜ yī jiān shǐ shǒu gōng mén , yī bì shàng yáng duō shǎo chūn 。
xuán zōng mò suì chū xuǎn rù , rù shí shí liù jīn liù shí 。
tóng shí cǎi zé bǎi yú rén , líng luò nián shēn cán cǐ shēn 。
yì xī tūn bēi bié qīn zú , fú rù chē zhōng bù jiào kū 。
jiē yún rù nèi biàn chéng ēn , liǎn sì fú róng xiōng sì yù 。
wèi róng jūn wáng dé jiàn miàn , yǐ bèi yáng fēi yáo cè mù 。
dù líng qián pèi shàng yáng gōng , yī shēng suì xiàng kōng fáng sù 。
sù kōng fáng , qiū yè cháng , yè cháng wú mèi tiān bù míng 。
gěng gěng cán dēng bèi bì yǐng , xiāo xiāo àn yǔ dǎ chuāng shēng 。
chūn rì chí , rì chí dú zuò tiān nán mù 。
gōng yīng bǎi zhuàn chóu yàn wén , liáng yàn shuāng qī lǎo xiū dù 。
yīng guī yàn qù cháng qiǎo rán , chūn wǎng qiū lái bù jì nián 。
wéi xiàng shēn gōng wàng míng yuè , dōng xī sì wǔ bǎi huí yuán 。
jīn rì gōng zhōng nián zuì lǎo , dà jiā yáo cì shàng shū hào 。
xiǎo tóu xié lǚ zhǎi yī cháng , qīng dài diǎn méi méi xì cháng 。
wài rén bù jiàn jiàn yīng xiào , tiān bǎo mò nián shí shì zhuāng 。
shàng yáng rén , kǔ zuì duō 。
shǎo yì kǔ , lǎo yì kǔ , shǎo kǔ lǎo kǔ liǎng rú hé 。
jūn bù jiàn xī shí lǚ xiàng měi rén fù , yòu bù jiàn jīn rì shàng yáng bái fā gē 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.