Traditional

與同年李定言曲水閑話戲作

海燕參差溝水流,同君身世屬離憂。
相攜花下非秦贅,對泣春天類楚囚。
碧草暗侵穿苑路,珠簾不卷枕江樓。
莫驚五勝埋香骨,地下傷春亦白頭。

Simplified

与同年李定言曲水闲话戏作

海燕参差沟水流,同君身世属离忧。
相携花下非秦赘,对泣春天类楚囚。
碧草暗侵穿苑路,珠帘不卷枕江楼。
莫惊五胜埋香骨,地下伤春亦白头。

Pronunciation

yǔ tóng nián lǐ dìng yán qū shuǐ xián huà xì zuò

hǎi yàn cān chà gōu shuǐ liú , tóng jūn shēn shì shǔ lí yōu 。
xiāng xié huā xià fēi qín zhuì , duì qì chūn tiān lèi chǔ qiú 。
bì cǎo àn qīn chuān yuàn lù , zhū lián bù juàn zhěn jiāng lóu 。
mò jīng wǔ shèng mái xiāng gǔ , dì xià shāng chūn yì bái tóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.