Traditional

與夢得偶同到敦詩宅感而題壁

山東才副蒼生願,川上俄驚逝水波。
[漢書雲:山東出相。
]履道淒涼新第宅,宣城零落舊笙歌。
[敦詩宅在履道,修造初成。
崔家妓樂,多歸宣州也。
]園荒唯有薪堪采,門冷兼無雀可羅。
今日相逢偶同到,傷心不是故經過。

Simplified

与梦得偶同到敦诗宅感而题壁

山东才副苍生愿,川上俄惊逝水波。
[汉书云:山东出相。
]履道凄凉新第宅,宣城零落旧笙歌。
[敦诗宅在履道,修造初成。
崔家妓乐,多归宣州也。
]园荒唯有薪堪采,门冷兼无雀可罗。
今日相逢偶同到,伤心不是故经过。

Pronunciation

yǔ mèng dé ǒu tóng dào dūn shī zhái gǎn ér tí bì

shān dōng cái fù cāng shēng yuàn , chuān shàng é jīng shì shuǐ bō 。
[ hàn shū yún : shān dōng chū xiāng 。
] lǚ dào qī liáng xīn dì zhái , xuān chéng líng luò jiù shēng gē 。
[ dūn shī zhái zài lǚ dào , xiū zào chū chéng 。
cuī jiā jì lè , duō guī xuān zhōu yě 。
] yuán huāng wéi yǒu xīn kān cǎi , mén lěng jiān wú què kě luó 。
jīn rì xiāng féng ǒu tóng dào , shāng xīn bù shì gù jīng guò 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.