Traditional

與浩初上人同看山寄京華親故

海畔尖山似劍芒,秋來處處割愁腸。
若為化作身千億,散向峰頭望故鄉。

Simplified

与浩初上人同看山寄京华亲故

海畔尖山似剑芒,秋来处处割愁肠。
若为化作身千亿,散向峰头望故乡。

Pronunciation

yǔ hào chū shàng rén tóng kàn shān jì jīng huá qīn gù

hǎi pàn jiān shān sì jiàn máng , qiū lái chǔ chǔ gē chóu cháng 。
ruò wéi huà zuò shēn qiān yì , sàn xiàng fēng tóu wàng gù xiāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.