Traditional

東關

雲蹙魚鱗襯夕陽,放翁系纜水雲鄉。
一筇疾步人驚健,鬥酒高歌自笑狂。
風暖市樓吹絮雪,蠶生村舍采桑黃。
東阡南陌無窮樂,底事隨人作許忙?

Simplified

东关

云蹙鱼鳞衬夕阳,放翁系缆水云乡。
一筇疾步人惊健,斗酒高歌自笑狂。
风暖市楼吹絮雪,蚕生村舍采桑黄。
东阡南陌无穷乐,底事随人作许忙?

Pronunciation

dōng guān

yún cù yú lín chèn xī yáng , fàng wēng xì lǎn shuǐ yún xiāng 。
yī qióng jí bù rén jīng jiàn , dǒu jiǔ gāo gē zì xiào kuáng 。
fēng nuǎn shì lóu chuī xù xuě , cán shēng cūn shè cǎi sāng huáng 。
dōng qiān nán mò wú qióng lè , dǐ shì suí rén zuò xǔ máng ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.