Traditional

東園玩菊

少年昨已去,芳歲今又闌。
如何寂寞意,復此荒涼園。
園中獨立久,日淡風露寒。
秋蔬盡蕪沒,好樹亦雕殘。
唯有數叢菊,新開籬落間。
攜觴聊就酌,為爾一留連。
憶我少小日,易為興所牽。
見酒無時節,未飲已欣然。
近從年長來,漸覺取樂難。
常恐更衰老,強飲亦無歡。
顧謂爾菊花,後時何獨鮮?
誠知不為我,借爾暫開顏。

Simplified

东园玩菊

少年昨已去,芳岁今又阑。
如何寂寞意,复此荒凉园。
园中独立久,日淡风露寒。
秋蔬尽芜没,好树亦凋残。
唯有数丛菊,新开篱落间。
携觞聊就酌,为尔一留连。
忆我少小日,易为兴所牵。
见酒无时节,未饮已欣然。
近从年长来,渐觉取乐难。
常恐更衰老,强饮亦无欢。
顾谓尔菊花,后时何独鲜?
诚知不为我,借尔暂开颜。

Pronunciation

dōng yuán wán jú

shǎo nián zuó yǐ qù , fāng suì jīn yòu lán 。
rú hé jì mò yì , fù cǐ huāng liáng yuán 。
yuán zhōng dú lì jiǔ , rì dàn fēng lù hán 。
qiū shū jìn wú méi , hǎo shù yì diāo cán 。
wéi yǒu shù cóng jú , xīn kāi lí luò jiān 。
xié shāng liáo jiù zhuó , wéi ěr yī liú lián 。
yì wǒ shǎo xiǎo rì , yì wéi xīng suǒ qiān 。
jiàn jiǔ wú shí jié , wèi yǐn yǐ xīn rán 。
jìn cóng nián cháng lái , jiàn jué qǔ lè nán 。
cháng kǒng gēng shuāi lǎo , qiáng yǐn yì wú huān 。
gù wèi ěr jú huā , hòu shí hé dú xiān ?
chéng zhī bù wéi wǒ , jiè ěr zàn kāi yán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.