Traditional

東村

雨霽山爭出,泥乾路漸通。
稍從牛屋後,卻過鸛巢東。
決決沙溝水,翻翻麥野風。
欲歸還小立,為愛夕陽紅。

Simplified

东村

雨霁山争出,泥乾路渐通。
稍从牛屋後,却过鹳巢东。
决决沙沟水,翻翻麦野风。
欲归还小立,为爱夕阳红。

Pronunciation

dōng cūn

yǔ jì shān zhēng chū , ní qián lù jiàn tōng 。
shāo cóng niú wū hòu , què guò guàn cháo dōng 。
jué jué shā gōu shuǐ , fān fān mài yě fēng 。
yù guī huán xiǎo lì , wéi ài xī yáng hóng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.