Traditional

東湖新竹

插棘編籮謹護持,養成寒碧映淪漪。
清風掠地秋先到,赤日行天午不知。
解籜時聞聲簌簌,放梢初見葉離離。
官閑我欲頻來此,枕簟仍教到處隨。

Simplified

东湖新竹

插棘编箩谨护持,养成寒碧映沦漪。
清风掠地秋先到,赤日行天午不知。
解箨时闻声簌簌,放梢初见叶离离。
官闲我欲频来此,枕簟仍教到处随。

Pronunciation

dōng hú xīn zhú

chā jí biān luó jǐn hù chí , yǎng chéng hán bì yìng lún yī 。
qīng fēng l jiě tuò shí wén shēng sù sù , fàng shāo chū jiàn yè lí lí 。
guān xián wǒ yù pín lái cǐ , zhěn diàn réng jiào dào chǔ suí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.