Traditional

東窗小酌

烏帽翩僊白苧涼,東窗隨事具杯觴。
流年不貸世人老,造物能容吾輩狂。
藤葉成陰山鳥下,檜花滿地蜜蜂忙。
何人畫得農家樂?
咿軋繅車隔短墻。

Simplified

东窗小酌

乌帽翩僊白苎凉,东窗随事具杯觞。
流年不贷世人老,造物能容吾辈狂。
藤叶成阴山鸟下,桧花满地蜜蜂忙。
何人画得农家乐?
咿轧缫车隔短墙。

Pronunciation

dōng chuāng xiǎo zhuó

wū mào piān xiān bái zhù liáng , dōng chuāng suí shì jù bēi shāng 。
liú nián bù dài shì rén lǎo , zào wù néng róng wú bèi kuáng 。
téng yè chéng yīn shān niǎo xià , guì huā mǎn dì mì fēng máng 。
hé rén huà dé nóng jiā lè ?
yī yà sāo chē gé duǎn qiáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.