Traditional

東窗小酌

市塵遠不到林塘,嫩暑軒窗晝漏長。
蠶妾趁時爭鹽繭,農夫得雨正移秧。
徒行有客驚頑健,爛醉無人笑老狂。
卻掩庵門徑投枕,鼾聲雷起撼藜床。

Simplified

东窗小酌

市尘远不到林塘,嫩暑轩窗昼漏长。
蚕妾趁时争盐茧,农夫得雨正移秧。
徒行有客惊顽健,烂醉无人笑老狂。
却掩庵门径投枕,鼾声雷起撼藜床。

Pronunciation

dōng chuāng xiǎo zhuó

shì chén yuǎn bù dào lín táng , nèn shǔ xuān chuāng zhòu lòu cháng 。
cán qiè chèn shí zhēng yán jiǎn , nóng fū dé yǔ zhèng yí yāng 。
tú xíng yǒu kè jīng wán jiàn , làn zuì wú rén xiào lǎo kuáng 。
què yǎn ān mén jìng tóu zhěn , hān shēng léi qǐ hàn lí chuáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.