Traditional

東窗獨坐書懷

秋豪外物不關心,竹塢梅村惜未深。
蓬戶夜涼燈煜爚,盆山雨潤木蕭森。
潔齋入靜三熏沐,宴坐降魔七縱擒。
但恨圖書闕調護,不勝鼠嚙與蟲侵。

Simplified

东窗独坐书怀

秋豪外物不关心,竹坞梅村惜未深。
蓬户夜凉灯煜爚,盆山雨润木萧森。
洁斋入静三熏沐,宴坐降魔七纵擒。
但恨图书阙调护,不胜鼠啮与虫侵。

Pronunciation

dōng chuāng dú zuò shū huái

qiū háo wài wù bù guān xīn , zhú wù méi cūn xī wèi shēn 。
péng hù yè liáng dēng yù yuè , pén shān yǔ rùn mù xiāo sēn 。
jié zhāi rù jìng sān xūn mù , yàn zuò jiàng mó qī zòng qín 。
dàn hèn tú shū què diào hù , bù shèng shǔ niè yǔ chóng qīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.