Traditional

東窗遣興

巷陌過從少,園林景物新。
群魚時戲藻,馴雉每依人。
映戶槐陰密,堆盤麥餌珍。
殘春又陳跡,憮事一傷神!

Simplified

东窗遣兴

巷陌过从少,园林景物新。
群鱼时戏藻,驯雉每依人。
映户槐阴密,堆盘麦饵珍。
残春又陈迹,怃事一伤神!

Pronunciation

dōng chuāng qiǎn xīng

xiàng mò guò cóng shǎo , yuán lín jǐng wù xīn 。
qún yú shí xì zǎo , xùn zhì měi yī rén 。
yìng hù huái yīn mì , duī pán mài ěr zhēn 。
cán chūn yòu chén jì , wǔ shì yī shāng shén !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.