Traditional

東窗遣興

夏淺清陰滿,村深白日長。
言多思寂默,酒醒悔猖狂。
老馬漫知路,鈍錐寧出囊?
此翁真耄矣,嬾於亦何傷?

Simplified

东窗遣兴

夏浅清阴满,村深白日长。
言多思寂默,酒醒悔猖狂。
老马漫知路,钝锥宁出囊?
此翁真耄矣,嬾於亦何伤?

Pronunciation

dōng chuāng qiǎn xīng

xià qiǎn qīng yīn mǎn , cūn shēn bái rì cháng 。
yán duō sī jì mò , jiǔ xǐng huǐ chāng kuáng 。
lǎo mǎ màn zhī lù , dùn zhuī níng chū náng ?
cǐ wēng zhēn mào yǐ , lǎn yū yì hé shāng ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.