Traditional

東窗

寂寂東窗午夢殘,更堪春雨作春寒。
蠻童未報煎茶熟,一卷南華枕上看。

Simplified

东窗

寂寂东窗午梦残,更堪春雨作春寒。
蛮童未报煎茶熟,一卷南华枕上看。

Pronunciation

dōng chuāng

jì jì dōng chuāng wǔ mèng cán , gēng kān chūn yǔ zuò chūn hán 。
mán tóng wèi bào jiān chá shú , yī juàn nán huá zhěn shàng kàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.