Traditional

東都酺宴

堯舜傳天下,同心致太平。
吾君內舉聖,遠合至公情。
錫命承丕業,崇親享大名。
二天資廣運,兩曜益齊明。
道暢昆蟲樂,恩深朽蠹榮。
皇輿久西幸,留鎮在東京。
合宴千官入,分曹百戲呈。
樂來嫌景遽,酒著訝寒輕。
喜氣連雲閣,歡呼動洛城。
人間知幾代,今日見河清。

Simplified

东都酺宴

尧舜传天下,同心致太平。
吾君内举圣,远合至公情。
锡命承丕业,崇亲享大名。
二天资广运,两曜益齐明。
道畅昆虫乐,恩深朽蠹荣。
皇舆久西幸,留镇在东京。
合宴千官入,分曹百戏呈。
乐来嫌景遽,酒著讶寒轻。
喜气连云阁,欢呼动洛城。
人间知几代,今日见河清。

Pronunciation

dōng dū pú yàn

yáo shùn chuán tiān xià , tóng xīn zhì tài píng 。
wú jūn nèi jǔ shèng , yuǎn hé zhì gōng qíng 。
xī mìng chéng pī yè , chóng qīn xiǎng dà míng 。
èr tiān zī guǎng yùn , liǎng yào yì qí míng 。
dào chàng kūn chóng lè , ēn shēn xiǔ dù róng 。
huáng yú jiǔ xī xìng , liú zhèn zài dōng jīng 。
hé yàn qiān guān rù , fēn cáo bǎi xì chéng 。
lè lái xián jǐng jù , jiǔ zhù yà hán qīng 。
xǐ qì lián yún gé , huān hū dòng luò chéng 。
rén jiān zhī jī dài , jīn rì jiàn hé qīng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.