Traditional

臨江仙

昨夜驚眠梅雨大,枕前窗上頻敲。
天明翻覺夢魂遙。
起來看女伴,薰袖已香消。
雲鎖房櫳煙鎖竹,卷簾水濕鮫綃。
菱花低照拂眉梢。
玉梳雲發潤,不喜上蘭膏。

Simplified

临江仙

昨夜惊眠梅雨大,枕前窗上频敲。
天明翻觉梦魂遥。
起来看女伴,薰袖已香消。
云锁房栊烟锁竹,卷帘水湿鲛绡。
菱花低照拂眉梢。
玉梳云发润,不喜上兰膏。

Pronunciation

lín jiāng xiān

zuó yè jīng mián méi yǔ dà , zhěn qián chuāng shàng pín qiāo 。
tiān míng fān jué mèng hún yáo 。
qǐ lái kàn nǚ bàn , xūn xiù yǐ xiāng xiāo 。
yún suǒ fáng lóng yān suǒ zhú , juàn lián shuǐ shī jiāo xiāo 。
líng huā dī zhào fú méi shāo 。
yù shū yún fā rùn , bù xǐ shàng lán gāo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.