Traditional

義川公主挽詞

弄玉吹簫後,湘靈鼓瑟時。
月邊丹桂落,風底白楊悲。
雜珮分泉戶,餘香出繐帷。
夜臺飛鏡匣,偏共掩蛾眉。

Simplified

义川公主挽词

弄玉吹箫后,湘灵鼓瑟时。
月边丹桂落,风底白杨悲。
杂珮分泉户,馀香出繐帷。
夜台飞镜匣,偏共掩蛾眉。

Pronunciation

yì chuān gōng zhǔ wǎn cí

nòng yù chuī xiāo hòu , xiāng líng gǔ sè shí 。
yuè biān dān guì luò , fēng dǐ bái yáng bēi 。
zá pèi fēn quán hù , yú xiāng chū suì wéi 。
yè tái fēi jìng xiá , piān gòng yǎn é méi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.